West Zeeuwsch-Vlaanderen

Welkom

Laatste nieuws


SophiapolderWelkom!

Op deze website vindt u informatie over het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal. Het gebiedsplan schetst de gewenste ontwikkelingen voor West Zeeuwsch-Vlaanderen tot aan 2018.

De twee pijlers van het gebiedsplan zijn: het geven van een impuls aan de economie en het verbeteren van ruimtelijke omgevingskwaliteiten, zoals natuur, landschap en cultuurhistorie, zodat West Zeeuwsch-Vlaanderen een gebied blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Het plan is tot stand gekomen doordat overheden, de recreatiesector, de landbouw en de natuurorganisaties de krachten hebben gebundeld in de gebiedscommissie. West Zeeuwsch-Vlaanderen is een aantrekkelijk en uniek stukje Nederland. Dat moet zo blijven. Daar zijn ze het allemaal over eens.